Konferenca e Krerëve të Autoriteteve të Sigurimit Kombëtar të Vendeve të Evropës Juglindore (SEENSA), 24 tetor, Tiranë

Konferenca e Krerëve të Autoriteteve të Sigurimit Kombëtar të Vendeve të Evropës Juglindore (SEENSA), 24 tetor, Tiranë

Më datë 24 tetor 2019, nën drejtimin e Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar në cilësinë e Autoritetit të Sigurimit Kombëtar (NSA) në fushën e informacionit të klasifikuar dhe mbështetjen e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC), në Tiranë, u zhvillua Mbledhja e Krerëve të Autoriteteve të Sigurimit Kombëtare të Vëndeve të Evropës Juglindore.

Në këtë aktivitet, morën pjesë përfaqësues të Autoriteteve të Sigurimit Kombëtare të Greqisë, Sllovenisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Moldavisë, Bullgarisë dhe Bosnje e Hercegovinës. Ky takim u udhëhoq nga Z. Dorian Tola, Drejtori i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar dhe z. Amer Kapetanovic, Kreu i Politikave të RCC. Në këtë takim, ishin të ftuar z. Sandër Lleshaj, Ministër i Brendshëm, z. Donald Gonneville, Drejtori i ri i Zyrës së Sigurisë së NATO (NOS), z. Gent Ibrahimi, Kryetar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, z. Agron Sojati, Koordinatori Kombëtar/Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, Drejtori i Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes dhe personalitete të tjera në fushën e sigurisë.

Konferenca e cila kontribon në  arkitekturën e sigurisë së Evropës, u fokusua mbi çështjet e forcimit të bashkëpunimit në fushën e sigurisë të shteteve të Evropës Juglindore pjesëmarrëse në këtë format dhe konkretisht; vlerësim i përgjithshëm gjeostrategjik i sigurisë së rajonit të Evropës Juglindore duke u fokusuar tek sfidat e sigurisë që përballet rajoni; rëndësia e Sigurisë së Rajonit si e tërë në Arkitekturën e Sigurisë Evropiane dhe më gjerë; nevoja e ndarjes së informacioneve të klasifikuara mes vendeve të rajonit; bashkëpunimit rajonal në fushën e Sigurisë Kibernetike; krijimit të një sistemi të detyrueshëm edukimi në fushën e sigurisë për individët të cilët njihen me informacion të klasifikuar; implementimit të standarteve të BE për sigurimin e informacionit të klasifikuar; sfidave të bashkëpunimit ndërmjet agjencive të sigurisë; shkëmbimit të përvojave më të mira dhe të përshtatjeve ligjore në të gjitha disiplinat e sigurisë së informacionit të klasifikuar.

Si konkluzion i kësaj konference edhe njëherë u vlerësua krijimi i besimit dhe mirëkuptimit reciprok ndërmjet pjesëmarrësve, si dhe njëkohësisht, në funksion të adresimit të çështjeve të ndryshme në fushën e sigurisë, u kërkua që të nxitet forumi që të kalojë në një formë më konkrete bashkëpunimi shoqëruar këto me produkte specifike.

Menu