• Nënshkruhet "Memorandumi i Mirëkuptimit Ndërmjet Autoritetit të Sigurisë Kombëtare të Republikës së Shqipërisë dhe Departamentit të Punëve Publike dhe Shërbimeve Qeveritare të Kanadasë"
    Nënshkruhet "Memorandumi i Mirëkuptimit Ndërmjet Autoritetit të Sigurisë Kombëtare të Republikës së Shqipërisë dhe Departamentit të Punëve Publike dhe Shërbimeve Qeveritare të Kanadasë"

AUTORITETET HOMOLOGE

Autoritetet Homologe

Menu