Contact

  1. Home
  2. /
  3. Contact

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar

Rr. “Ibrahim Rugova”, 1019, Tiranë, Shqipëri

Kontakte të tjera

Drejtori i VETTING-ut dhe Sigurimit Industrial

Drejtori i Sigurimit, Administrimit të Dokumenteve dhe Regjistrit Qendror

Sektori i Kontrollit të Figurës për Subjektet e Rivlerësimit

Sektori i Sigurimit të Sistemeve të Komunikimit dhe Informacionit

Menu