Kontakte

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Kontakte
 
 
 
Autoriteti Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar

Rr. “Ibrahim Rugova”, 1019, Tiranë, Shqipëri

+355 4 2242387

sekretaria@nsa.gov.al

Kontakte të tjera:

Drejtori i VETTING-ut dhe Sigurimit Industrial

 

Drejtori i Sigurimit, Administrimit të Dokumenteve dhe Regjistrit Qendror

+355 4 2249373

Sektori i Kontrollit të Figurës për Subjektet e Rivlerësimit

+355 4 2228270

Sektori i Sigurimit të Sistemeve të Komunikimit dhe Informacionit

 

Artikujt e Fundit
Menu