Marrëveshje Ndërkombëtare

  1. Home
  2. /
  3. Marrëveshje Ndërkombëtare

DSIK-ja (Autoriteti i Sigurimit Kombëtar) përgatit, negocion dhe nënshkruan, “Marrëveshjet për mbrojtjen e përbashkët të informacionit të klasifikuar ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverive të vendeve të tjera “.

Republika e Shqipërisë ka lidhur marrëveshje në fushën e sigurisë së informacionit me NATO, Ukrainën, Estoninë, Poloninë, Greqinë, Maqedoninë, Gjermaninë, Bullgarinë, Kroacinë, Sllovakinë, Letoninë, Çekinë, Slloveninë, Francën, Kosovën, Malin e Zi. Këto janë marrëveshje të ratifikuara nga Kuvendi i Shqipërisë, si dhe janë në proces ratifikimi edhe marrëveshje me shtete të tjera.

MARRËVESHJE TË PËRFUNDUARA DHE TË RATIFIKUARA
Nr.SHTETIVITI
1SHBA1995
2NATO2002
3POLONI2005
4UKRAINË2008
5ESTONI2006
6MAQEDONIA E VERIUT2006
7GREQI2006
8BULLGARI2008
9GJERMANI2008
10KROACI2009
11SLLOVAKI2010
12REPUBLIKA ÇEKE2010
13LETONI2010
14SLLOVENI2010
15FRANCË2011
16KOSOVË2013
17MALI I ZI2013
18RUMANI2013
19BOSNJE-HEREZEGOVINË2014
20HUNGARI2014
21ITALI2015
22SPANJË2015
23

23/1

BE

ANEKS MARRËVESHJE

2016

2019

24GJEORGJI2018
25LUKSEMBURGNË PROCES
26KANADANË PROCES
Menu