Marrëveshje Ndërkombëtare

  1. Home
  2. /
  3. Marrëveshje Ndërkombëtare

DSIK-ja (Autoriteti i Sigurimit Kombëtar) përgatit, negocion dhe nënshkruan, “Marrëveshjet për mbrojtjen e përbashkët të informacionit të klasifikuar ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverive të vendeve të tjera “.

Republika e Shqipërisë ka lidhur marrëveshje në fushën e sigurisë së informacionit me NATO, Ukrainën, Estoninë, Poloninë, Greqinë, Maqedoninë, Gjermaninë, Bullgarinë, Kroacinë, Sllovakinë, Letoninë, Çekinë, Slloveninë, Francën, Kosovën, Malin e Zi. Këto janë marrëveshje të ratifikuara nga Kuvendi i Shqipërisë, si dhe janë në proces ratifikimi edhe marrëveshje me shtete të tjera.

MARRËVESHJE TË PËRFUNDUARA DHE TË RATIFIKUARA
Nr. SHTETI VITI
1 SHBA 1995
2 NATO 2002
3 POLONI 2005
4 UKRAINË 2008
5 ESTONI 2006
6 MAQEDONIA E VERIUT 2006
7 GREQI 2006
8 BULLGARI 2008
9 GJERMANI 2008
10 KROACI 2009
11 SLLOVAKI 2010
12 REPUBLIKA ÇEKE 2010
13 LETONI 2010
14 SLLOVENI 2010
15 FRANCË 2011
16 KOSOVË 2013
17 MALI I ZI 2013
18 RUMANI 2013
19 BOSNJA DHE HERECEGOVINA 2014
20 HUNGARI 2014
21 ITALI 2015
22 SPANJË 2015
23

23/1

BE

ANEKS MARRËVESHJE

2016

2019

24 GJEORGJI 2018
25 LUKSEMBURG NË PROCES
26 KANADA NË PROCES
Menu