Kontakt

  1. Home
  2. /
  3. Kontakt

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar

Rr. “Ibrahim Rugova”, 1019, Tiranë, Shqipëri

Kontakte të tjera

Drejtori i VETTING-ut dhe Sigurimit Industrial

Drejtori i Sigurimit, Administrimit të Dokumenteve dhe Regjistrit Qendror

Sektori i Kontrollit të Figurës për Subjektet e Rivlerësimit

Sektori i Sigurimit të Sistemeve të Komunikimit dhe Informacionit

Formë Kontakti

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Fill out this field
Për të vërtetuar që nuk jeni bot, ju lutem zgjidhni ekuacionin: 26 - 6 = ?
Enter the equation result to proceed

Menu